Open Close

Kvalitét & Miljö

Att hålla en hög kvalité på våra produkter är en självklarhet och vi jobbar kontinuerligt för att göra ständiga förbättringar i vår verksamhet. Kvaliteten är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner inom företaget.

Det ska kännas tryggt och självklart för er att de krav och förväntningar som ni bör ställa på oss kommer att infrias och överträffas.

Vi är certifierade enligt kraven i standarden SS-EN ISO 9001:2008.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14 001:2004.

Här kan ni ladda ner vår ISO-Certifikat.

Miljö

Det naturliga steget för vårt företag är att vi jobbar för en bra miljö. Miljön är långsiktigt tänkande som berör vår egen personal, kunder, och alla processer inom vårt företag.